İnsan Kaynakları

20+

Yıllık Tecrübe
Big Brands Turkey

Kültürünü korumak ve geliştirmek insan kaynakları politikamızın temel dayanağıdır.

Big Brands Türkiye faaliyette bulunduğu sektörde dünya standartlarında insan kaynaklı yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin üyesi olmaktan gurur duyduğu örnek bir kurum olma hedefindedir. Bunun temelinde tecrübe birikimini, teknolojiyi ve insan kaynağına aktaran yenilikçi ve kaliteye duyarlı uluslararası normlara uygun bir felsefe bulunmaktadır.

Firmamız önemli sayıda eğitimli, deneyimli ve kalifiye çalışanlara sahiptir. Ekip çalışmasının kurum ve çalışanlar için en iyi sonuçlar verdiğine inanan Big Brands Türkiye için dürüstlük olmazsa olmaz değer yargılarının başında gelmektedir.

Big Brands Türkiye, kültürünü korumak ve geliştirmek insan kaynakları politikamızın temel dayanağıdır. Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz.

Dünyada gelişmekte olan son teknolojilere hakim, dinamik, ekip çalışmasına inanan, yaratıcı, inisiyatif sahibi, kendini sürekli geliştirmeye açık, Big Brands Türkiye’de çalışmayı ayrıcalıklı sayan, kaliteli ve mutlu yöneticilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz.

Firmamız önemli sayıda eğitimli, deneyimli ve kalifiye çalışanlara sahiptir.

Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz.

İletişim